Anar Rustamov Ph.D., PMP®, Agile 6σ Coach
Anar Rustamov
 

Hello!

Welcome to my personal page. You can find more information about Agile Coach, Scrum Master, Product Owner, Business Analyst, Business and IT Alignment, Agile Software Development, Agile Frameworks and other topics in my blogs.

A little bit about me:)

I'm an Agile Coach and Trainer with many years of experience IT and business sectors. In the last 15 years, I've been a Agile Coach and Trainer, Scrum Master, Product Owner, Business Analyst, Developer, Software Architect, Project Manager, Business Analytic, researcher, CTO and etc.. I have a background in numerous projects, teams, customers, products and organizational digital transformations.

My passion is to facilitate people towards a more rewarding future by agile and critical thinking in digital transformation.

article
book

Agile Biznes Analistin Yol Xəritəsi (Azərbaycan dilində)

A Road Map of an Agile Business Analyst
Biznes və IT dünyası arasındakı məlumat axışını analiz etmək üçün bütün addımlar burada göstərilmişdir. Müştərinin tələblərini analiz edib, onları proqramlaşdırma qrupuna tərcümə etmənin ən sadə forması ilə kitabda tanış ola bilərsiniz.

Download
book

19 Addıma Layihələndir və Proqramlaşdır(Azərbaycan dilində)

Project Management and Development in 19 Steps
İnformasiya əsrində proqramlaşdırma artıq bütün sektorların ayrılmaz bir parçası olmuşdur.Kitabda həm nəzərə, həm də praktik olmaqla biznes proqram təminatlarının layihələndirilməsində istifadə edilən üsul və metodlar on doqquz addıma izah edilmişdir.

Download
book

İnkişaf üçün İKT-nin tətbiqi (Azərbaycan dilində)

An Introduction to ICT for Development
Kitabda İKT-nin müxtəlif sahələrə tətbiqi haqqında ümumi məlumat verilmişdir və fərqli sahələrdə tətbiqi ilə bağlı nümunələr göstərilmişdir.

Download
Recent Blogs

Email

[email protected]

Linkedin

@anarrustamov

Facebook

/anar.rustamov0

Mobile

+994 (70) 5254039